AG - Manual SE

Sidan kommer att fylla på efter hand.  

Klass-inställningar

Här nedan följer förklaring på inställningarna som går att göra på varje klass. 

Inställningar
Nivå/Steg inställningar: --> här kan man välja mellan olika förinställda mallar. Om man har valt en mall så kan man inte ändra under avancerade inställningar. Dessa inställningar aktiveras när man trycker på spara. Om man måste ändra så ska man välja "Egna" och spara. De inställningar som man hade innan man valde "Egna" kommer att vara kvar. 

Klassnamn --> namn på klassen.
Webordning --> Vilken ordning klasserna syns på live-score. 

Synlighet för resultat
Hall --> hur poängen ska visas i hallen/arenan under tävlingen om man använde storbildskärm eller domarskärmar.
Display final score -- > Visar slutpoäng.
Visa D-poäng --> Visar D-poäng.
Online - hur poängen visas på live-score.  
Synlig på webben --> Om klassen ska vara synlig/visas på live-score.
Visa delpoäng --> Visa delpoäng, dvs D, E och  ND.
Publika poäng --> Om poängen är publik. Är denna inte ikryssad men klassen är synlig på live-score så kan man se poängen med hjälp av den kod som står högst upp listan över alla klasser

Domarinställningar
Här anger man hur många E-domare det är i respektive gren. Man kan också ange om man ska använda D-poäng och ND-avdrag.
här anger man också vilken domarpanel som ska döma respektive redskap om man använder sig av domarpanelen (man kan namnge vilken domare som dömer och så skrivs detta ut på genereallprotokollet). 

Inställningar
Endast grenfinaler --> Det är endast grentävlingar och ingen mångkamp.
Använd Tie-break i mångkamp --> Tillåter inga delade platser i mångkampen.
Använd Tie-break i grenfinaler --> Tillåter inga delade platser i rankingen i respektive gren.  
Lagtävling --> Använd helst meny-valet "Hantera lagtävlingar" under inställningar. Man kan här ange vilken lagtävling som klassen tillhör. 


Avancerade inställningar

Inställningar - Allmänna
- Visa inga placeringar  --> Visar inga placeringar i några listor eller på live-score. Sorteras i startordning.
- Placering tom (0=all) --> Placerar gymnasterna till och med den siffran man anger. Ex 3, placerar gymnasterna som kommer på 1-3 plats resten hamnar på 4 plats, sorterad i startordning.

Inställningar - Hopp
- 2x Hopp --> Gymnaster i denna klass kan utföra två stycken hopp. Om ej i bockat - endast ett hopp-poäng går att skriva in. 

Mångkamp  --> Här ställer man in hur hopp ska räknas in i mångkampen. Följande alternativ finns.
- 1:a hoppet in totalpoängen --> Hopp nummer 1 räknas in i mångkampen.
- Medel i totalpoängen --> Medelpoängen av både hoppen räknas in i mångkampen.
- Bästa hoppen i total poängen --> Det bästa av de två hoppen räknas in i mångkampen. 

Grenresultat --> Här ställer man in vad rankingen baseras på i hopp.
- 1:a hoppet -->  Rankas på 1:a hoppet endast.
- Medelpoängen --> Rankas på medelvärdet på de två hoppen.
- Bästa hoppet --> Rankas enligt det bästa av de två hoppen. 

Inställningar - Bygelhäst

- 2 serier på Bygel --> Anger om man ska kunna ange resultat för två stycken serier på bygerlhäst. 

Inställningar - Poänguträkning

Totalpoäng uträkning -- > Anger hur total poängen räknas ut.
- FIG --> Enligt FIG-regler (summan av alla redskap).
- Master/Veteran regler --> De 3 bästa redskapspoängen.

Number of counting scores (0=all) --> Anger hur många av redskapspoäng som ska räknas in i totalpoängen. Ex 3 så räknas de 3 högsta poängen in. Anger man 0 så räknas alla poäng in. 

D-delpoäng
- Använd D-delpoängsinmatning --> Anger om man ska ange de olika delarna i D-poängen (DV, CR, CV etc..)

3x E-domare beräkningstyp -->  Anger hur uträkning ska ske när man är 3st E-domare.
- Medel ((E1+E2+E3)/3) --> Medelvärdet av alla 3 domare.
- Median(Mittensiffran) --> Mittensiffran, dvs man tar bord den högsta och lägsta E-poängen och använder den poängen som är kvar.  

5x E-domare beräkningstyp -->  Anger hur uträkning ska ske när man är 3st E-domare.
- Medel av de 3 mellersta siffrorna --> Medelvärdet av de 3 mellersta poängen, dvs man tar bort högsta och lägsta siffror och räknas sedan ut medelvärdet på de resterande 3.
- Medel ((E1+E2+E3+E4+E5)/5) --> Medelvärdet på alla 5st domares poäng. 

Score input --> Anger hur man skriver in poäng.
- Enable Final E-Score input --> Anger att man ska ange den slutliga E-poängen och inte avdragen. Dvs är E-poängen 4.0 så skriver man 4.0 och inte 6.0 (10.0-6.0 = 4.0).  
- Use Bonus --> Anger på man ska kunna skriva in bonus i redskapen. 

Gren 

Redskapsnamn (lämna tomt om default)

Här kan man byta namn på de olika redskapen (är fältet tomt, används redskapets riktiga namn) samt ange om man ska använda redskapen eller ej. Man kanske har en tävling med bara två redskap, ex fristående och hopp.
Här finns också möjlighet att lägga till ett extra redskap.

Individuell inmatning - inställningar
Här är inställning för individuellt inmatning. Det finns funktion för att underlätta uträknande av D-poängen i individuell domarinmatning. här kan man justeras visa värden som gäller för dem.
- Använd D-poäng uträkning --> Aktivera D-inmatningsstöd.
- Antal övningar --> Max antal D-övningar.
- Övningsvärde X: --> Vilken värde de olika övningarna.